Overzicht & opties

Om een eenvoudig overzicht van de facturen en betalingen te creëren maakt Autofox gebruik van een financieel overzicht van een bedrijf. Het overzicht Je kunt het financiële overzicht van een bedrijf openen door een bedrijf te selecteren en in het kopje “BASIS” op het...

Nieuwe factuur

Factureer eenvoudig jouw pakketten en artikelen met behulp van de software van Autofox. Nieuw factuurscherm Je kunt het financiële overzicht van een bedrijf openen door een bedrijf te selecteren en in het kopje “BASIS” op het tabblad “Bedrijven” ⇒ “Financieel” te...